ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 06/10/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 06/10/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 25/07/2566 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 12/07/2566 ผศน.7/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 20/06/2566 ผศน.6/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 28/04/2566 ผศน.5/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 15/11/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 17/10/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 12/10/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 01/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 23/08/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐาน 16/09/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินจากมาตรฐาน 18/08/2565 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 16/08/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46 รายการ