f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 VDO
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
2 VDO
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
3 VDO
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
4 VDO
ชุดวีดีทัศน์ SDGชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”ของไทยและโลกเรา”
5 VDO
รู้ไว้ก่อนใช้ M Flow EP 3 : ด่านฯ นำร่องเริ่มที่ไหน และสังเกตอย่างไร?
6 รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน
รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน
7 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุ
8 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒