วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันรักต้นไม้ประจำปีของงชาติ พ.ศ.2561
ลงวันที่ 01/11/2561

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ มอบหมายให้
นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
นำเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 17 ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช
ในโครงการ"วันรักต้นไม้ประจำปีของงชาติ" พ.ศ.2561
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงให้ความสำคัญ ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ
โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ
และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17


'