วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17
ลงวันที่ 27/10/2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
นายเลิศ พัดฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 พร้อมด้วย นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 17

'