วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน
ลงวันที่ 30/09/2565
วันนี้ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานทางหลวงที่ 17

'