f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ลงวันที่ 27/12/2565
วันนี้ 23 ธันวาคม 2565
นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ สำนักงานทางหลวงที่ 17 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'