วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 06/11/2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกัน รดน้ำ พรวนดิน
ใส่ปุ๋ย และตัดแต่งต้นไม้ ณ บริเวณภายในสำนักงานทางหลวงที่ 17
#สายด่วนกรมทางหลวง #กรมทางหลวง1586


'