วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น
ลงวันที่ 31/10/2561

วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
มอบหมายให้ นายเลิศ พัดฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 1
เป็นประธานในการประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น งบประมาณปี 2563
โดยมีนายครรชิตพล เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 2
พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวง
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 17


'