สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานโยธา
ลงวันที่ 12/06/2563

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร  พนักงานโยธา ??  คลิ๊กที่นี้


'