วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
การเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณะ
ลงวันที่ 27/10/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัณชีที่สำคัญของงบทดลอง 68 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ต.ค. 63 62 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พ.ย. 63 34 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 63 24 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ม.ค. 64 19 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 64 15 ดาวน์โหลด

'