สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณะ
ลงวันที่ 27/10/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ก.ค. 64 166 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ส.ค. 64 172 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินเดือน ก.ย. 64 159 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 63 147 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ต.ค. 64 173 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน เดือน พ.ย. 64 131 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน เดือน ธ.ค. 64 109 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน เม.ย. 64 91 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน พ.ค. 64 70 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิ.ย. 64 60 ดาวน์โหลด

'