วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
การเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณะ
ลงวันที่ 27/10/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัณชีที่สำคัญของงบทดลอง 24 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ต.ค. 63 10 ดาวน์โหลด

'