วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณะ
ลงวันที่ 27/10/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน มี.ค. 65 50 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน เดือน เม.ย. 65 87 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน เดือน พ.ค. 65 56 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิ.ย. 65 90 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน เดือน ก.ค. 65 62 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงิน เดือน ส.ค. 65 111 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ส.ค. 64 53 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ก.ค. 64 44 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิ.ย. 64 66 ดาวน์โหลด
รายงานทางการเงินประจำเดือน ก.พ. 65 102 ดาวน์โหลด

'