title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข้อมูลภาพกิจกรรมเปิดศูนย์สงกรานต์ปี 2562
ลงวันที่ 11/04/2562

นายปริญญา  แสงสุวรรณ  วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ หน่วยบริหารประชาชนตำรวจทางหลวง (สามแยกวัดถ้ำเสือ) จังหวัดกระบี่ โดยมี นายธีระวัฒน์   ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 พร้อมด้วย นายเลิศ  พัดฉวี  รองผู่้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 1  นายครรชิตพล เนตรสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ตำแหน่งที่ 2 และคณะ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ขนส่งจังหวัดกระบี่ แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาชา  ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายณัฐชนน  จันทร์คง  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ฝ่ายวิศวกรรม  และ นายสุวัฒนชัย  สิงหพันธ์ รับมอบกระเช้าสิ่งของสำรัหบเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดใ้ห้บริการฯ จากประธานในพิธี


'