title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ทางหลวงกระบี่ปลอดภัย ขับขี่สบายตา ครั้งที่ 3
ลงวันที่ 30/04/2562

นายสมโภช  โชติชูช่วง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ทางหลวงกระบี่ปลอดภัย ขับขี่สบายตา ครั้งที่ 3" โดย นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่ เก็บขยะบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 4204 ตอน ไสไทย - สุสานหอย 75 ล้านปี ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ อำเภอเมืองกระบี่, สรรพกรพื้นที่กระบี่,  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ , สาธารณสุขจังหวัดกระบี่, ขนส่งจังหวัดกระบี่, แขวงทางหลวงชนบทกระบี่, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่, นายสาคร เกี่ยวข้อง สส พรรคประชาธิปัตย์, ตำรวจสายตรวจบ้านแหลมโพธิ์, นายกองค์การบริหารสวนตำบลไสไทย, กำนันตำบลไสไทย, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, 5, 7 , มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา และ กู้ภัยทางหลวงกระบี่ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกหน่วยงานรวมถึงประชาชนทั่วไป


'