f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ประชุมการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ห้วงวันขึ้นปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 30/12/2562

นายสมหวัง  โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย

อำนวยความสะดวก จัดการจราจร ในห้วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563

ผ่านระบบ การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยมี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน


'