แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๖ รายการ (งานเงินทุน) 29/10/2563 331/35/003/2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 23-6336-17-4 จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุน) 22/10/2563 331/-/002/2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 จ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิค เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 77-6190-14-3 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 22/10/2563 331/-/001/2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 ซื้อแบตเตอรี่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 44-0520-18-6, 44-0521-18-7, 31-6132-91-7 จำนวน 3 ลูก (งานเงินทุน) 21/10/2563 331/30/001/2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 21/10/2563 331/40/-/001/2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) HP CF ๒๓๐ A. จำนวน ๘ กล่อง 09/09/2563 331/40/041/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 09/09/2563 331/35/106/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 09/09/2563 331/40/073/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๔๐ ใบ (งานเงินทุน) 03/09/2563 331/30/072/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๕๓๐-๐๖-๐ จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุน) 03/09/2563 331/30/070/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๙๗๐๔-๑๖-๐ จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุน) 03/09/2563 331/-/029/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/09/2563 331/60/105/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ซื้อน้ำมันเบนซิน ๙๕ จำนวน ๒,๒๘๐ ลิตร 01/09/2563 331/35/104/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 25-6166-91-5 จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) 21/08/2563 331/-/027/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/08/2563 331/60/103/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 488 รายการ