แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 14/08/2563 331/60/098/2563 แขวงทางหลวงระนอง
17 จ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ ระบบ 1 เฟส 2 สาย พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 4091 ตอนเขาค่าย - เขาปีบ กม.56+029-กม.56+315 (บริเวณสามแยกคลองโตน) จำนวน 1 เครื่อง 13/08/2563 331/45/-/005/2563 แขวงทางหลวงระนอง
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/08/2563 331/60/097/2563 แขวงทางหลวงระนอง
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/08/2563 331/45/096/2563 แขวงทางหลวงระนอง
20 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 331/40/-/029/2563 แขวงทางหลวงระนอง
21 จ้างซ่อมระบบแอร์ เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๗๗-๖๑๙๐-๑๔-๓ จำนวน ๔ รายการ (งานเงินทุน) 03/08/2563 331/-/025/2563 แขวงทางหลวงระนอง
22 ซื้อสายคันเร่ง เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม ๓๑-๖๑๒๙-๙๑-๑ จำนวน ๑ ตัว (งานเงินทุน) 03/08/2563 331/30/065/2563 แขวงทางหลวงระนอง
23 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,540 ลิตร 03/08/2563 331/35/095/2563 แขวงทางหลวงระนอง
24 จ้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.๕๕๘+๕๘๗ -กม.๕๕๘+๖๗๕ และ ระหว่าง กม.๕๕๙+๑๙๕-กม.๕๕๙+๓๒๕ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงานรวม ๒,๓๔๒ ตารางเมตร 31/07/2563 รน 36/2563 แขวงทางหลวงระนอง
25 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจรข้างทาง ชนิด แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา ๑.๒ มม. ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๒๖+๕๐๐-กม.๖๖๐+๐๐๐ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๖๔.๘๐ ตร.ม. 30/07/2563 รน 34/2563 แขวงทางหลวงระนอง
26 จ้างเหมางานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม-เขาค่าย ระหว่าง กม.๑๐+๑๓๘-กม.๑๐+๑๘๓ และระหว่าง กม.๑๕+๓๑๗ - กม.๑๕+๔๓๐ ปริมาณงานรวม ๑,๔๘๑.๐๐ ตร.ม. 30/07/2563 รน 35/2563 แขวงทางหลวงระนอง
27 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 29/07/2563 331/40/039/2563 แขวงทางหลวงระนอง
28 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 29/07/2563 331/35/094/2563 แขวงทางหลวงระนอง
29 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน -กระบุรี ระหว่าง กม.๔๘๗+๙๐๓ - กม.๔๙๙+๒๐๓ ปริมาณงาน ๔๘,๙๐๕.๐๐ ตร.ม. และ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ปริมาณงาน ๑๙๙,๗๘๖.๘๐ ตร.ม. 20/07/2563 รน จ.10/2563 แขวงทางหลวงระนอง
30 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) จำนวน 62 ตัน 20/07/2563 331/60/093/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 483 รายการ