แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อยางผสมสำเร็จรูป (Cold Mix) จำนวน 300 ถุง 16/07/2563 331/60/092/2563 แขวงทางหลวงระนอง
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/07/2563 331/60/091/2563 แขวงทางหลวงระนอง
33 ซื้อท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ มอก.๑๒๘-๒๕๔๙ จำนวน ๑๐ ท่อน 15/07/2563 331/60/090/2563 แขวงทางหลวงระนอง
34 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม 14/07/2563 331/40/038/2563 แขวงทางหลวงระนอง
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุน) 14/07/2563 331/40/061/2563 แขวงทางหลวงระนอง
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 13/07/2563 331/60/089/2563 แขวงทางหลวงระนอง
37 ซื้อป้ายจราจร จำนวน 3 รายการ 13/07/2563 331/60/088/2563 แขวงทางหลวงระนอง
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 331/60/087/2563 แขวงทางหลวงระนอง
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/07/2563 331/60/086/2563 แขวงทางหลวงระนอง
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 09/07/2563 331/60/085/2563 แขวงทางหลวงระนอง
41 ซื้อดินถม จำนวน 2,800 ลบ.ม. 08/07/2563 331/60/084/2563 แขวงทางหลวงระนอง
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 331/40/037/2563 แขวงทางหลวงระนอง
43 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 900-20-14PLY เครื่องจักร/ยานพาหนะคันหมายเลขกรม 25-6789-04-4 จำนวน 2 เส้น (งานเงินทุน) 02/07/2563 331/30/057/2563 แขวงทางหลวงระนอง
44 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215/65 R 16C รถยนต์คันหมายเลขกรม 44-9704-16-0 จำนวน 4 เส้น (งานเงินทุน) 02/07/2563 331/60/056/2563 แขวงทางหลวงระนอง
45 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 7.50-16 เครื่องจักร/ยาพาหนะคันหมายเลขกรม 46-6843-14-5 จำนวน 3 รายการ 02/07/2563 331/30/055/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 483 รายการ