แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 331/40/001/2562 แขวงทางหลวงระนอง
467 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ๒ แถบ ทรงคอวี มีซิปหน้า จำนวน ๗ ตัว 26/11/2561 331/60/021/2562 แขวงทางหลวงระนอง
468 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 26/11/2561 331/60/020/2562 แขวงทางหลวงระนอง
469 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓,๔๗๐ แผ่น 21/11/2561 331/-/002/2562 แขวงทางหลวงระนอง
470 น้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 21/11/2561 331/35/019/2562 แขวงทางหลวงระนอง
471 หลอดไฟ LED ขนาด ๒๐ W. จำนวน ๑๖ หลอด 21/11/2561 331/45/007/2562 แขวงทางหลวงระนอง
472 ซื้อลูกลอยถังน้ำมัน (UNIT FUEL TAKE) รถยนต์คันหมายเลขกรม 44-0294-17-7 จำนวน 1 ชุด (งานเงินทุน) 20/11/2561 331/30/004/2562 แขวงทางหลวงระนอง
473 หิน ๓/๔ นิ้ว จำนวน ๑๘ ลบ.ม. 20/11/2561 331/60/018/2562 แขวงทางหลวงระนอง
474 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 20/11/2561 331/60/017/2562 แขวงทางหลวงระนอง
475 จ้างซ่อมเรื่อนไมล์ รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๘๗๘๘-๐๘-๐ จำนวน ๑ ตัว (งานเงินทุน) 20/11/2561 331/-/003/2562 แขวงทางหลวงระนอง
476 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ขนาด ๑.๐๐ x ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ แผ่น 15/11/2561 331/-/003/2562 แขวงทางหลวงระนอง
477 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ๓๐” ENGINEER GRADE จำนวน ๕๐ หลา 15/11/2561 331/60/016/2562 แขวงทางหลวงระนอง
478 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 15/11/2561 331/60/015/2562 แขวงทางหลวงระนอง
479 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ คันหมายเลขกรม ๒๕-๖๑๖๖-๙๑-๕ จำนวน ๕ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2561 331/-/002/2562 แขวงทางหลวงระนอง
480 น้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 14/11/2561 331/35/014/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 466 ถึง 480 จาก 483 รายการ