แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ขนาด ๑.๐๐ x ๔.๐๐ ม. จำนวน ๑ แผ่น 15/11/2561 331/-/003/2562 แขวงทางหลวงระนอง
482 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ๓๐” ENGINEER GRADE จำนวน ๕๐ หลา 15/11/2561 331/60/016/2562 แขวงทางหลวงระนอง
483 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 15/11/2561 331/60/015/2562 แขวงทางหลวงระนอง
484 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ คันหมายเลขกรม ๒๕-๖๑๖๖-๙๑-๕ จำนวน ๕ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2561 331/-/002/2562 แขวงทางหลวงระนอง
485 น้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 14/11/2561 331/35/014/2562 แขวงทางหลวงระนอง
486 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 12/11/2561 331/60/013/2562 แขวงทางหลวงระนอง
487 ซื้อแม่ปั๊มคลัทช์บน (CYLINDER ASSY CLUTCH MASTER) จํานวน ๑ ชุด รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๔๗๐-๐๕-๙ (งานเงินทุน) 09/11/2561 331/30/002/2562 แขวงทางหลวงระนอง
488 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑ ลูก 09/11/2561 331/30/003/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 481 ถึง 488 จาก 488 รายการ