แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ จำนวน 8 รายการ 09/06/2563 331/60/075/2563 แขวงทางหลวงระนอง
62 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ 08/06/2563 331/40/033/2563 แขวงทางหลวงระนอง
63 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร รุ่น TK๖๓๒๙ จำนวน ๒ กล่อง 08/06/2563 331/40/032/2563 แขวงทางหลวงระนอง
64 ซื้อกล่อง GABION ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม. จำนวน 70 กล่อง 05/06/2563 331/60/074/2563 แขวงทางหลวงระนอง
65 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง รถยนต์คันหมายเลขกรม 46-6983-14-5 จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 04/06/2563 331/30/049/2563 แขวงทางหลวงระนอง
66 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง รถยนต์คันหมายเลขกรม 46-6946-14-1 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 04/06/2563 331/30/048/2563 แขวงทางหลวงระนอง
67 ซื้อวัสดุก่อสร้างยางแอสฟัลท์ จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 331/60/073/2563 แขวงทางหลวงระนอง
68 ซื้อน้ำมันเบนซิน ๙๕ จำนวน ๑,๓๕๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2563 331/35/072/2563 แขวงทางหลวงระนอง
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 331/40/031/2563 แขวงทางหลวงระนอง
70 ซื้อซองพลาสติกซิปล๊อคใส่เอกสาร จำนวน 400 ซอง 28/05/2563 331/40/030/2563 แขวงทางหลวงระนอง
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/05/2563 331/40/029/2563 แขวงทางหลวงระนอง
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 331/60/071/2563 แขวงทางหลวงระนอง
73 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 331/60/070/2563 แขวงทางหลวงระนอง
74 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 รน 32/2563 แขวงทางหลวงระนอง
75 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 รน 31/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 483 รายการ