แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๒๐๐ - ๖๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๒๙.๓๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 รน 30/2563 แขวงทางหลวงระนอง
77 จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ขนาดHPS.๒๕๐ W. ที่ชำรุด บริเวณทางแยก และจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๒+๐๒๑ - กม.๖๐๖+๘๒๑ เป็นแห่งๆ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 รน 29/2563 แขวงทางหลวงระนอง
78 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 19/05/2563 331/35/069/2563 แขวงทางหลวงระนอง
79 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 5.3 แรงม้า ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง 18/05/2563 331/10/028/2563 แขวงทางหลวงระนอง
80 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 331/40/027/2563 แขวงทางหลวงระนอง
81 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 12/05/2563 331/40/026/2563 แขวงทางหลวงระนอง
82 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง 07/05/2563 331/40/023/2563 แขวงทางหลวงระนอง
83 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA. 480 W. จำนวน 37 เครื่อง 07/05/2563 331/40/022/2563 แขวงทางหลวงระนอง
84 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,763 ลิตร 01/05/2563 331/35/068/2563 แขวงทางหลวงระนอง
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 30/04/2563 331/60/067/2563 แขวงทางหลวงระนอง
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 29/04/2563 331/40/021/2563 แขวงทางหลวงระนอง
87 ซื้อแบตเตอรรี่ 12V 70Ah เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 23-6336-17-4 จำนวน 2 ลูก (งานเงินทุน) 29/04/2563 331/30/046/2563 แขวงทางหลวงระนอง
88 ซื้อยางรถยนต์ เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 23-6336-17-4 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 29/04/2563 331/30/045/2563 แขวงทางหลวงระนอง
89 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 29/04/2563 331/40/020/2563 แขวงทางหลวงระนอง
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 28/04/2563 331/45/066/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 483 รายการ