แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 28/2563 แขวงทางหลวงระนอง
92 ซื้อยางรถยนต์ เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 46-6947-14-2 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 24/04/2563 331/30/044/2563 แขวงทางหลวงระนอง
93 ซื้อยางรถยนต์ เครื่องจักร/ยานพาหนะ คันหมายเลขกรม 25-6789-04-4 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) 23/04/2563 331/35/043/2563 แขวงทางหลวงระนอง
94 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร 22/04/2563 331/35/065/2563 แขวงทางหลวงระนอง
95 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 64 เล่ม 20/04/2563 331/40/-/013/2563 แขวงทางหลวงระนอง
96 ซื้อหมึกพิมพ์ฺคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 15/04/2563 331/40/019/2563 แขวงทางหลวงระนอง
97 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๔๑+๑๗๓ - กม.๔๓+๓๖๑ เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 รน 9/2563 แขวงทางหลวงระนอง
98 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๑๘๐-กม.๑๖+๗๖๘ เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 รน 8/2563 แขวงทางหลวงระนอง
99 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงระนอง ในบริเวณพื้นที่สำนักงานแขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ที่ กม.๕๙๗+๘๒๑ RT. (OFF SET ๑ กม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 รน 6/2563 แขวงทางหลวงระนอง
100 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 20 ลบ.ม. 10/04/2563 331/60/064/2563 แขวงทางหลวงระนอง
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง ที่ กม.๒๕+๒๐๐, กม.๕๔+๒๐๐ และ กม.๖๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 รน 27/2563 แขวงทางหลวงระนอง
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563 รน eb.37/2563 แขวงทางหลวงระนอง
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ที่ กม.๖๔๙+๔๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รน 26/2563 แขวงทางหลวงระนอง
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๘+๘๗๑ - กม.๕๙๙+๓๒๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าเมืองระนอง ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน 25/2563 แขวงทางหลวงระนอง
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๕+๑๐๐- กม.๓๕+๑๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.32/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 483 รายการ