แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๔+๗๐๐ - กม.๓๔+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.31/2563 แขวงทางหลวงระนอง
107 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี จุถุงละ 5 กก. จำนวน 40 ถุง 07/04/2563 331/60/063/2563 แขวงทางหลวงระนอง
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 331/60/062/2563 แขวงทางหลวงระนอง
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๕๔๕ - กม.๖๑๕+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.30/2563 แขวงทางหลวงระนอง
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๕+๙๕๐ - กม.๖๑๗+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.29/2563 แขวงทางหลวงระนอง
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๕๘+๙๕๐ และ กม.๖๖๐+๑๓๐ ขวาทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2563 รน eb.28/2563 แขวงทางหลวงระนอง
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๖๘+๙๗๕ - กม.๖๗๒+๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 รน eb.27/2563 แขวงทางหลวงระนอง
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๓๗๕ - กม.๑๑+๔๔๗ ขวาทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.26/2563 แขวงทางหลวงระนอง
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๖+๑๔๔ - กม.๑๐+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 รน eb.25/2563 แขวงทางหลวงระนอง
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๙๙+๙๖๐ - กม.๖๐๕+๖๓๐ และ กม.๖๐๕+๖๙๕ - กม.๖๐๘+๘๗๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 รน eb.24/2563 แขวงทางหลวงระนอง
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐๑+๒๖๔ - กม.๖๐๔+๐๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 รน eb.23/2563 แขวงทางหลวงระนอง
117 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 331/40/017/2593 แขวงทางหลวงระนอง
118 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 331/35/061/2563 แขวงทางหลวงระนอง
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๔๓+๔๖๗ - กม.๖๔๔+๖๗๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2563 รน 37/2563 แขวงทางหลวงระนอง
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๕๗๕ - กม.๒+๒๓๔ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2563 รน 18/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 483 รายการ