แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ที่ กม.๕๙๔+๙๖๐ จำนวน ๑ แห่ง ,ที่ กม.๖๐๐+๕๐๐ จำนวน ๒ แห่ง และที่ กม.๖๐๓+๖๐๐ จำนวน ๒ แห่ง รวมจำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2562 รน 34/2562 แขวงทางหลวงระนอง
47 จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๑+๔๐๓ - กม.๖๐๑+๔๔๙ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๕๐๖ ตารางเมตร 25/03/2562 รน 33/2562 แขวงทางหลวงระนอง
48 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระนอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๓๕ ต้น 12/03/2562 รน 32/2562 แขวงทางหลวงระนอง
49 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๐๑๒ - กม.๖๑๔+๕๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/02/2562 สัญญาจ้างเลขที่ รน 31/2562 แขวงทางหลวงระนอง
50 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๗๗๘ - กม.๔๒+๐๔๑ 31/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 29/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
51 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๗ - กม.๒๓+๙๘๕ และ กม.๒๔+๔๐๙- กม.๒๕+๐๕๐ เป็นแห่ง ๆ 31/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 30/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
52 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๔๐+๗๔๑ - กม.๖๔๑+๘๒๒ 31/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 26/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
53 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๓๕+๑๑๔ - กม.๖๓๖+๒๐๐ 31/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 27/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
54 จ้างเหมางานก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๓+๒๑๔ - กม.๕๖๔+๔๒๑ RT. 31/01/2562 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 28/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 46 ถึง 54 จาก 54 รายการ