วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
Highway Safety “เขาพับผ้า” ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า จังหวัดตรัง
ลงวันที่ 13/11/2561

 

รายการ Highway Safety

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60

สถานี PPTV เข้มข่าวค่ำ

เวลา 18.20 - 20.00 น.


'