วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงตรัง เร่งซ่อมแซมถนนบนเขาพับผ้ายุบตัว | ข่าวช่อง 8
ลงวันที่ 13/11/2561

แขวงทางหลวงตรัง เร่งซ่อมแซมถนนบนเขาพับผ้ายุบตัว | ข่าวช่อง 8

รายการ  คุยข่าวเย็น 8 

ออกอากาศ 5 ธ.ค.60

สถานี ข่าวช่อง 8


'