วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1124+000- กม.1126+000, และ กม.1128+500 - กม.1130+455 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 40,285.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/29/2563 แขวงทางหลวงตรัง
17 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1064+790-กม.1066+000 ปริมาณงาน 24,410.00 ตร.ม 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/38/2563 แขวงทางหลวงตรัง
18 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่าง กม.4+420 - กม.5+437 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,776.00 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/36/2563 แขวงทางหลวงตรัง
19 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่าง กม.27+100- กม.27+680, และ กม.28+000 - กม.29+525 ปริมาณงาน 18,945.00 ตร.ม. 07/04/2563 ตง36/2563 แขวงทางหลวงตรัง
20 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์-ห้วยยอด ระหว่าง กม.16+147-กม.16+700 และ กม.28+600-กม.31+026 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 08/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/49/2563 แขวงทางหลวงตรัง
21 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยยอด แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1080+441 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 ตง26/2563 แขวงทางหลวงตรัง
22 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ตอน 3 ที่ กม.9+569.45 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/48/2563 แขวงทางหลวงตรัง
23 จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ตอน 1 ที่ กม.6+163.15 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 12/2563 แขวงทางหลวงตรัง
24 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1078+600-กม.1079+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/50/2563 แขวงทางหลวงตรัง
25 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงนาโยง แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า กม.1127+055 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 ตง27/2563 แขวงทางหลวงตรัง
26 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.1060+302 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตง 29 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
27 จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยสำหรับบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการ (ระดับ 3 -4) แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่1) ตง 24 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
28 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 -8) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 ตง30/2563 แขวงทางหลวงตรัง
29 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงย่านตาขาว แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่กม.15+095 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 ตง28/2563 แขวงทางหลวงตรัง
30 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 10/04/2563 ตง25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 83 รายการ