วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 08/04/2563 ตง/e-b/17/2563 แขวงทางหลวงตรัง
32 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว-ทุ่งชุมพล ตอน 2 ระหว่าง กม.30+250-กม.31+975 และ กม.36+416.50-กม.36+700 ปริมาณงาน 18,760.00 ตร.ม.999900 04/04/2563 ตง9/2563 แขวงทางหลวงตรัง
33 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 , ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ปริมาณงาน 721.79 ตร.ม. 07/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 23/2563 แขวงทางหลวงตรัง
34 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่างกม.1110+000 - กม.1133+000 ปริมาณงาน 190.16 ตร.ม. 07/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 21/2563 แขวงทางหลวงตรัง
35 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+352.500-กม.0+950.000 และ กม.30+475.000-กม.31+025.159 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,076.00 ตร.ม. 07/04/2563 ตง10/2563 แขวงทางหลวงตรัง
36 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-หนองบัว ระหว่าง กม.21+979.000-กม.23+140.000 ปริมาณงาน 10,449.00 ตร.ม. 07/04/2563 ตง11/2563 แขวงทางหลวงตรัง
37 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ตอน 2 ระหว่าง กม.19+875-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ตง/e-b/23/2563 แขวงทางหลวงตรัง
38 จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 2 ที่กม. 7+737 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 2/2563 แขวงทางหลวงตรัง
39 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด-คลองมวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+018-กม.0+533 และ กม.0+921-กม.2+110 ปริมาณงาน 20,448.00 ตร.ม. 03/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 35 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
40 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.10+200-กม.13+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/20/2563 แขวงทางหลวงตรัง
41 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ระหว่าง กม.8+750-กม.11+217 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/21/2563 แขวงทางหลวงตรัง
42 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.17+090-กม.18+100 ปริมาณงาน 12,120 ตร.ม. 03/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/24/2563 แขวงทางหลวงตรัง
43 งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.8+640-กม.9+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/18/2563 แขวงทางหลวงตรัง
44 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ PlanProfile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 ที่กม. 110+834 (สี่แยกนานอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 ตง4/2563 แขวงทางหลวงตรัง
45 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1103+500 - กม.1105+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 5/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 83 รายการ