วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง-กันตัง ระหว่าง กม.124+265-กม.142+887 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1109+254-กม.1118+923 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7,770.00 ตร.ม. 26/03/2563 ตง1/2563 แขวงทางหลวงตรัง
47 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่ กม.21+177 (LT,RT) สี่แยกท่าปาบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 ตง3/2563 แขวงทางหลวงตรัง
48 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่างกม.5+700 และกม.8+300 และ กม.14+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 7/2563 แขวงทางหลวงตรัง
49 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอน น้ำตก - กะปาง ที่กม. 57+194 และกม.60+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 8/2563 แขวงทางหลวงตรัง
50 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่างกม.15+350 - กม.16+679 ปริมาณงาน 41 ต้น 23/03/2563 ตง/e-b/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง
51 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4268 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนตอ-บ้านควน ที่ กม.6+450 และ กม.8+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 19/2563 แขวงทางหลวงตรัง
52 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด - ท่างิ้ว ที่กม.4+700 และ กม.8+250 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 6/2563 แขวงทางหลวงตรัง
53 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.8+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 16/2563 แขวงทางหลวงตรัง
54 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก - ควนขัน ที่กม.4+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 17/2563 แขวงทางหลวงตรัง
55 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ที่กม.1093+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 14/2563 แขวงทางหลวงตรัง
56 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ที่กม.3+900 , กม.9+300 และกม.12+800 , ทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.0+800 และทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ที่กม.3+500 ปริมาณงาน 5 แห่ง 23/03/2563 ตง/e-b/2/2563 แขวงทางหลวงตรัง
57 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่กม.93+211 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 20/2563 แขวงทางหลวงตรัง
58 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000 , กม.10+100 , กม.16+400 และ กม.16+700 ปริมาณงาน 4 แห่ง 23/03/2563 ตง/e-b/8/2563 แขวงทางหลวงตรัง
59 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ที่ กม.1118+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 สัญญาเลขที่ ตง 18/2563 แขวงทางหลวงตรัง
60 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองเต็ง - เขาวิเศษ ที่กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/39 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 83 รายการ