วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/35 แขวงทางหลวงตรัง
62 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ที่ กม.14+450 05/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/34 แขวงทางหลวงตรัง
63 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4258 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-บ้านซา ที่ กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/36 แขวงทางหลวงตรัง
64 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-หนองบัว ที่ กม.14+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 ใบสัั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/33 แขวงทางหลวงตรัง
65 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 20/08/2562 สัญญาเลขที่ ตง 34/2562 แขวงทางหลวงตรัง
66 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง - บ้านนา ที่กม.3+624.450 (สามแยกสนามบินตรัง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/08/2562 สัญญาเลขที่ ตง 35/2562 แขวงทางหลวงตรัง
67 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/07/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
68 ซ่อมศาลาทางหลวงที่ชำรุด ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ที่ กม.101+400 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.101+800 ด้านซ้ายทาง , ที่ กม.111+200 ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด-ลำภูรา ที่ กม.1091+280 ด้านขว 10/04/2562 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/62/29 แขวงทางหลวงตรัง
69 งานบำรุงปกติ ปี 2562 รหัสงาน 21200 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.0+677 22/04/2562 ตง/e-b/31/2562 แขวงทางหลวงตรัง
70 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4289 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกทางรถไฟ - วังสมบูรณ์ ระหว่างกม. 0+000 - กม. 8+588 ปริมาณงาน 1,472 อัน 15/03/2562 322/-/62/21 แขวงทางหลวงตรัง
71 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยนาง - หนองบัว ระหว่างกม.4+000 - กม.21+900 ปริมาณงาน 1,000 อัน 15/03/2562 322/-/62/22 แขวงทางหลวงตรัง
72 จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.97+350 – กม.98+500 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.150 กม. 13/03/2562 ตง32/2562 แขวงทางหลวงตรัง
73 จ้างเหมาบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.7+475-กม.9+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.725 กม. 13/03/2562 สัญญาเลขที่ ตง 31/2562 แขวงทางหลวงตรัง
74 จ้างเหมาทำการปรับปรุงเกาะกลางถนน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ที่ กม.1061+355 และ ที่ กม.1067+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 15/02/2562 สัญญาเลขที่ ตง 27/2562 แขวงทางหลวงตรัง
75 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 83 รายการ