วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณีรถยนต์ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน 6 กฒ 4376 กทม. ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ที่กม.1128+900 06/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/26 แขวงทางหลวงตรัง
32 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ระหว่าง กม.19+420-กม.20+000 ปริมาณงาน 13,674.00 ตร.ม. 03/08/2563 สัญญาเลขที่ ตง 34 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
33 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 06/03/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/20/63/น01 แขวงทางหลวงตรัง
34 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 12/05/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/35/63/03 แขวงทางหลวงตรัง
35 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 27/03/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/35/63/02 แขวงทางหลวงตรัง
36 ซื้อวัสดุอะไหล่ 07/05/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/52 แขวงทางหลวงตรัง
37 ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/51 แขวงทางหลวงตรัง
38 ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/49 แขวงทางหลวงตรัง
39 ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/48 แขวงทางหลวงตรัง
40 ซื้อวัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/46 แขวงทางหลวงตรัง
41 วัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/45 แขวงทางหลวงตรัง
42 วัสดุอะไหล่ 24/04/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/44 แขวงทางหลวงตรัง
43 ซื้อวัสดุอะไหล่ 27/03/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/43 แขวงทางหลวงตรัง
44 ซื้อวัสดุอะไหล่ 05/03/2563 ใบสั่งซื้องานเงินทุนเลขที่ 322/30/63/38 แขวงทางหลวงตรัง
45 จ้างซ่อมยานพาหนะ 13/07/2563 322/-/63/34 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 221 รายการ