วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุอะไหล่ 13/07/2563 322/30/63/65 แขวงทางหลวงตรัง
47 ซื้อวัสดุอะไหล่ 13/07/2563 322/30/63/64 แขวงทางหลวงตรัง
48 จ้างซ่อมยานพาหนะ 02/03/2563 ใบสั่งจ้างงานเงินทุนเลขที่ 322/-/63/28 แขวงทางหลวงตรัง
49 ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 322/30/63/60 แขวงทางหลวงตรัง
50 จ้างซ่อมยานพาหนะ 23/06/2563 322/-/63/33 แขวงทางหลวงตรัง
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/06/2563 322/40/63/05 แขวงทางหลวงตรัง
52 ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 322/30/63/62 แขวงทางหลวงตรัง
53 ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 322/30/63/63 แขวงทางหลวงตรัง
54 ซื้อวัสดุอะไหล่ 08/07/2563 322/30/63/61 แขวงทางหลวงตรัง
55 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 31/07/2563 ประกาศผลขายทอดตลาดเครื่องจักรกล ที่ ตง 3/2563 แขวงทางหลวงตรัง
56 จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว – ทุ่งชุมพล ระหว่าง กม.17+950 – กม.18+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/06/2563 ตง/e-b/55/2563 แขวงทางหลวงตรัง
57 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4046 ระหว่าง กม.29+850 - กม.30+029 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/07/2563 ตง/e-b/54/2563 แขวงทางหลวงตรัง
58 ซื้อวัสดุอะไหล่ 15/05/2563 322/30/63/54 แขวงทางหลวงตรัง
59 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/05/2563 322/20/63/น02 แขวงทางหลวงตรัง
60 ซื้อวัสดุอะไหล่ 19/05/2563 322/30/63/59 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 221 รายการ