วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุอะไหล่ 19/05/2563 322/30/63/58 แขวงทางหลวงตรัง
62 จ้างซ่อมยานพาหนะ 15/05/2563 322/-/63/30 แขวงทางหลวงตรัง
63 จ้างซ่อมยานพาหนะ 15/05/2563 322/-/63/31 แขวงทางหลวงตรัง
64 ซื้อวัสดุอะไหล่ 15/05/2563 322/30/63/56 แขวงทางหลวงตรัง
65 วัสดุไฟฟ้า 01/11/2562 แขวงทางหลวงตรัง
66 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4235 , ทางหลวงหมายเลข 4347 และทางหลวงหมายเลข 4289 ปริมาณงาน 5 แห่ง 21/05/2563 ตง/e-b/53/2563 แขวงทางหลวงตรัง
67 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง - ต้นชด ตอน 1 ระหว่าง กม.0+175 - กม.3+055 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/52/2563 แขวงทางหลวงตรัง
68 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่าง กม.20+600-กม.24+730 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 38,655.00 ตร.ม. 23/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/37/2563 แขวงทางหลวงตรัง
69 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ต้นมะม่วง - ปากเมง ระหว่าง กม.5+730- กม.6+625, และ กม.6+825 - กม.8+275 ปริมาณงาน 28,140 ตร.ม. 22/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/28/63 แขวงทางหลวงตรัง
70 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอนน้ำตก-กะปาง ระหว่าง กม.52+320-กม.55+345 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 26,500.00 ตร.ม. 29/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/27/2563 แขวงทางหลวงตรัง
71 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ระหว่าง กม.0+300-กม.2+720 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 22,918.00 ตร.ม. 22/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/39/2563 แขวงทางหลวงตรัง
72 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง-ตรัง ระหว่าง กม.108+590-กม.110+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 43,852.00 ตร.ม. 22/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/30/2563 แขวงทางหลวงตรัง
73 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอนถนนวงแหวนนรอบเมืองตรัง ตอน 2 ระหว่าง กม.22+100-กม.24+200 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 25,200.00 ตร.ม. 23/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
74 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว - ทุ่งชุมพล ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000- กม.15+391 และ กม.15+471 - กม.16+800 ปริมาณงาน 15,899.00 ตร.ม. 23/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/32/2563 แขวงทางหลวงตรัง
75 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1124+000- กม.1126+000, และ กม.1128+500 - กม.1130+455 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 40,285.00 ตร.ม. 22/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/29/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 221 รายการ