วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1064+790-กม.1066+000 ปริมาณงาน 24,410.00 ตร.ม 23/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/38/2563 แขวงทางหลวงตรัง
77 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง – บ้านนา ระหว่าง กม.4+420 - กม.5+437 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,776.00 ตร.ม. 22/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/36/2563 แขวงทางหลวงตรัง
78 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่าง กม.27+100- กม.27+680, และ กม.28+000 - กม.29+525 ปริมาณงาน 18,945.00 ตร.ม. 22/04/2563 ตง36/2563 แขวงทางหลวงตรัง
79 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์-ห้วยยอด ระหว่าง กม.16+147-กม.16+700 และ กม.28+600-กม.31+026 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 29/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/49/2563 แขวงทางหลวงตรัง
80 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงห้วยยอด แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.1080+441 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 ตง26/2563 แขวงทางหลวงตรัง
81 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ตอน 3 ที่ กม.9+569.45 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/48/2563 แขวงทางหลวงตรัง
82 จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา-ปากปรน-บกหัก ตอน 1 ที่ กม.6+163.15 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 12/2563 แขวงทางหลวงตรัง
83 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง-ห้วยยอด ระหว่าง กม.1078+600-กม.1079+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/50/2563 แขวงทางหลวงตรัง
84 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงนาโยง แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า กม.1127+055 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 ตง27/2563 แขวงทางหลวงตรัง
85 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังวิเศษ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 ตอน นาวง - ห้วยยอด ที่ กม.1060+302 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตง 29 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
86 จ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยสำหรับบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการ (ระดับ 3 -4) แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่1) ตง 24 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
87 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พัก และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 -8) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 ตง30/2563 แขวงทางหลวงตรัง
88 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงย่านตาขาว แขวงทางหลวงตรัง จังหวัดตรัง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่กม.15+095 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 29/04/2563 ตง28/2563 แขวงทางหลวงตรัง
89 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 30/04/2563 ตง25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
90 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่างิ้ว-ทุ่งชุมพล ตอน 2 ระหว่าง กม.30+250-กม.31+975 และ กม.36+416.50-กม.36+700 ปริมาณงาน 18,760.00 ตร.ม.999900 23/04/2563 ตง9/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 221 รายการ