วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1201 , ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ปริมาณงาน 721.79 ตร.ม. 23/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 23/2563 แขวงทางหลวงตรัง
92 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 2 ระหว่างกม.1110+000 - กม.1133+000 ปริมาณงาน 190.16 ตร.ม. 23/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 21/2563 แขวงทางหลวงตรัง
93 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+352.500-กม.0+950.000 และ กม.30+475.000-กม.31+025.159 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,076.00 ตร.ม. 23/04/2563 ตง10/2563 แขวงทางหลวงตรัง
94 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4267 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-หนองบัว ระหว่าง กม.21+979.000-กม.23+140.000 ปริมาณงาน 10,449.00 ตร.ม. 23/04/2563 ตง11/2563 แขวงทางหลวงตรัง
95 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ตอน 2 ระหว่าง กม.19+875-กม.22+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ตง/e-b/23/2563 แขวงทางหลวงตรัง
96 จ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ตามแบบรูปตัดกำหนดและตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4235 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ตอน 2 ที่กม. 7+737 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 2/2563 แขวงทางหลวงตรัง
97 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด-คลองมวน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+018-กม.0+533 และ กม.0+921-กม.2+110 ปริมาณงาน 20,448.00 ตร.ม. 21/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 35 ปี 63 แขวงทางหลวงตรัง
98 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.10+200-กม.13+790 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/20/2563 แขวงทางหลวงตรัง
99 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ระหว่าง กม.8+750-กม.11+217 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/21/2563 แขวงทางหลวงตรัง
100 จ้างเหมาทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.17+090-กม.18+100 ปริมาณงาน 12,120 ตร.ม. 21/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/24/2563 แขวงทางหลวงตรัง
101 งานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11100 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4159 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาวง-ต้นชด ระหว่าง กม.8+640-กม.9+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/04/2563 ประกาศผลเลขที่ ตง/e-b/18/2563 แขวงทางหลวงตรัง
102 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ PlanProfile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0303 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ตอน 1 ที่กม. 110+834 (สี่แยกนานอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 ตง4/2563 แขวงทางหลวงตรัง
103 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่างกม.1103+500 - กม.1105+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 5/2563 แขวงทางหลวงตรัง
104 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตรัง-กันตัง ระหว่าง กม.124+265-กม.142+887 (เป็นตอนๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1109+254-กม.1118+923 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7,770.00 ตร.ม. 17/04/2563 ตง1/2563 แขวงทางหลวงตรัง
105 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตามแบบ Plan Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 419 ตอนควบคุม 0100 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ที่ กม.21+177 (LT,RT) สี่แยกท่าปาบ ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2563 ตง3/2563 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 221 รายการ