วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4123 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโพธิ์ - ห้วยยอด ระหว่างกม.5+700 และกม.8+300 และ กม.14+200 ปริมาณงาน 3 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 7/2563 แขวงทางหลวงตรัง
107 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4151 ตอนควบคุม 0300 ตอน น้ำตก - กะปาง ที่กม. 57+194 และกม.60+550 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 8/2563 แขวงทางหลวงตรัง
108 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ระหว่างกม.15+350 - กม.16+679 ปริมาณงาน 41 ต้น 10/04/2563 ตง/e-b/11/2563 แขวงทางหลวงตรัง
109 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4268 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนตอ-บ้านควน ที่ กม.6+450 และ กม.8+100 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 19/2563 แขวงทางหลวงตรัง
110 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยยอด - ท่างิ้ว ที่กม.4+700 และ กม.8+250 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 6/2563 แขวงทางหลวงตรัง
111 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตรัง-สิเกา ที่ กม.8+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 16/2563 แขวงทางหลวงตรัง
112 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4045 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางรัก - ควนขัน ที่กม.4+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 17/2563 แขวงทางหลวงตรัง
113 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ที่กม.1093+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 14/2563 แขวงทางหลวงตรัง
114 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0302 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่กม.93+211 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 20/2563 แขวงทางหลวงตรัง
115 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ตอน 1 ระหว่าง กม.8+000 , กม.10+100 , กม.16+400 และ กม.16+700 ปริมาณงาน 4 แห่ง 10/04/2563 ตง/e-b/8/2563 แขวงทางหลวงตรัง
116 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ที่ กม.1118+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 สัญญาเลขที่ ตง 18/2563 แขวงทางหลวงตรัง
117 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4158 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองเต็ง - เขาวิเศษ ที่กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/39 แขวงทางหลวงตรัง
118 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางทางหลวงหมายเลข 4347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดฉุ้น - บ้านซา ที่กม.3+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/35 แขวงทางหลวงตรัง
119 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4124 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาโยงเหนือ-ย่านตาขาว ที่ กม.14+450 05/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/34 แขวงทางหลวงตรัง
120 จ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4258 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยนาง-บ้านซา ที่ กม.3+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/03/2563 ใบสั่งจ้างเลขที่ 322/-/63/36 แขวงทางหลวงตรัง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 221 รายการ