title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๑๑+๑๗๕, ที่ กม.๑๐๑๖+๙๑๓, ที่ กม.๑๐๒๐+๙๐๐ และที่ กม.๑๐๓๕+๖๗๕ รวมปริมาณงาน ๔ แห่ง 13/04/2563 e-กบ.12/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 08/04/2563 กบ.3/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
3 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลขฯ 74-6054-97-9 จำนวน 3 รายการ 17/02/2563 105 แขวงทางหลวงกระบี่
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อยางเรเดียร รถ หมายเลขฯ 44-0293-17-6 จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 91 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 90 แขวงทางหลวงกระบี่
7 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 44-9703-16-9 จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.96/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
8 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 41-5101-79-2 จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.95/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
9 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลข 25-6651-99-7 จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.94/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.93/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.92/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ 21/08/2562 ขท.กระบี่.งท.89/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
13 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถ หมายเลข 21-6617-15-7 จำนวน 6 รายการ 08/08/2562 ขท.กระบี่.งท.78/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/06/2562 ขท.กระบี่ งท.62/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
15 จ้างว่อมรถ หมายเลข 25-6545-79-5 จำนวน 2 รายการ 26/06/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ