title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 08/05/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 03/03/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 07/01/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ถึง ตุลาคม 2562 04/11/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 03/09/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 02/08/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 08/07/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 06/06/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 03/05/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 04/04/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ