ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,690 ลิตร 27/11/2562 27/11/2562 31 แขวงทางหลวงกระบี่
2 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.๙๗๓+๙๖๕ (โรงเรียนเมืองกระบี่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/08/2562 06/08/2562 กบ.32/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๔+๗๓๐-กม.๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง รวมงาน ๓๐ รายการ 10/07/2562 10/07/2562 กบ.33/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๒๓+๘๐๐ (โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา) , ที่ กม.๑๐๓๒+๔๐๐ (โรงเรียนบ้านห้วยลึก) และที่ กม.๑๐๓๙+๓๘๐ (โรงเรียนบ้านพรุพี) ปริมาณงานรวม ๓ แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 กบ.30/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ ตอน ทอนแจ้-อ่าวตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๙๔ , กม.๖+๗๐๗-กม.๑๔+๐๘๖ ระยะทางดำเนินการ ๙.๘๗๓ กม.ปริมาณงาน ๔,๓๑๕ อัน 22/03/2562 22/03/2562 กบ.29/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
6 งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก , ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ 21/03/2562 21/03/2562 กบ.31/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวนรวม 1,180 ต้น 16/01/2562 16/01/2562 กบ.28/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
8 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.0+000-กม.37+728 ระยะทางดำเนินการ 37.728 กม. 09/01/2562 09/01/2562 กบ.27/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
9 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ,ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ,ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ,ในทางหลวงหมายเลข 4151 ,ในทางหลวงหมายเลข 4156 และทางหลวงหมายเลข 4225 ปริมาณงานรวม 1,197,095 ตร.ม. 28/12/2561 28/12/2561 29/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ