ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 23/01/2563 23/01/2563 81 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 80 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 79 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 78 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 77 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 76 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 75 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 74 แขวงทางหลวงกระบี่
9 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 15/01/2563 15/01/2563 73 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 72 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 71 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 70 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมาทาสี Concrete Barrier และ Approach Concrete ด้วยสีน้ำพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ระหว่าง กม.949+000-กม.970+000 ระยะทางดำเนินการ 21.000 กม. ปริมาณงาน 9,130.46 ตร.ม. 14/01/2563 14/01/2563 69 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/01/2563 08/01/2563 68 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/01/2563 07/01/2563 67 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 412 รายการ