title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 165 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 164 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 162 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 161 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,240 ลิตร 01/04/2563 01/04/2563 160 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 01/04/2563 159 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/03/2563 31/03/2563 157 แขวงทางหลวงกระบี่
8 งานจ้างเหมาทาสีสะพานด้วยสีน้ำพลาสติก ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ปริมาณงาน ๖,๔๘๘.๑๒ ตร.ม. , ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ปริมาณงาน ๑,๓๑๕.๒๔ ตร.ม. และทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ปริมาณงาน ๑,๑๐๙.๔๒ ตร.ม. ปริมาณงานรวม ๘,๙๑๒.๗๘ ตร.ม. 31/03/2563 31/03/2563 156 แขวงทางหลวงกระบี่
9 ซื้อน้ำยาทำความสะอาดดเนกประสงค์ CLEAN SUPPORT จำนวน 100 ขวด 31/03/2563 31/03/2563 155 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 30/03/2563 154 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 100 ถุง 30/03/2563 30/03/2563 153 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/03/2563 27/03/2563 152 แขวงทางหลวงกระบี่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 26/03/2563 26/03/2563 150 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 26/03/2563 26/03/2563 149 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 25/03/2563 25/03/2563 148 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 501 รายการ