ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.๙๗๓+๙๖๕ (โรงเรียนเมืองกระบี่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/08/2562 13/08/2562 กบ.32/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 25/07/2562 25/07/2562 กบ.4/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
3 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๔+๗๓๐-กม.๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง รวมงาน ๓๐ รายการ 18/07/2562 18/07/2562 กบ.33/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๒๓+๘๐๐ (โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา) , ที่ กม.๑๐๓๒+๔๐๐ (โรงเรียนบ้านห้วยลึก) และที่ กม.๑๐๓๙+๓๘๐ (โรงเรียนบ้านพรุพี) ปริมาณงานรวม ๓ แห่ง 29/03/2562 29/03/2562 กบ.30/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ ตอน ทอนแจ้-อ่าวตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๙๔ , กม.๖+๗๐๗-กม.๑๔+๐๘๖ ระยะทางดำเนินการ ๙.๘๗๓ กม.ปริมาณงาน ๔,๓๑๕ อัน 28/03/2562 28/03/2562 กบ.29/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
6 งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก , ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ 27/03/2562 27/03/2562 กบ.31/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 13 รายการ 25/02/2562 25/02/2562 กบ.3/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ 25/02/2562 25/02/2562 กบ.2/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด จำนวน 27 รายการ 25/02/2562 25/02/2562 กบ.1/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวนรวม 1,180 ต้น 11/02/2562 11/02/2562 กบ.28/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
11 งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข 4236 ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.0+000-กม.37+728 ระยะทางดำเนินการ 37.728 กม. 15/01/2562 15/01/2562 กบ.27/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 27 รายการ 03/01/2562 03/01/2562 กบ.1/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ