แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 31/07/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.๙๗๓+๙๖๕ (โรงเรียนเมืองกระบี่) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/06/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๔+๗๓๐-กม.๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/03/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.1023+800 (โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา) , ที่ กม.1032+400 (โรงเรียนบ้านห้วยลึก) และที่ กม.1039+380 (โรงเรียนบ้านพรุพี) ปริมาณงานรวม 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/03/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๗๘ ตอน ทอนแจ้-อ่าวตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๔๙๔ , กม.๖+๗๐๗-กม.๑๔+๐๘๖ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/03/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก , ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 04/01/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวนรวม 1,180 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/01/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมางานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ในทางหลวงหมายเลข 4034,4037,4038,4156,4225,4278,4345 และทางหลวงหมายเลข 4348 รวมปริมาณงาน 1,180 อัน ยกเลิกแผน
8 03/01/2562 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมางานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ในทางหลวงหมายเลข 4034,4037,4038,4156,4225,4278,4345 และทางหลวงหมายเลข 4348 รวมปริมาณงาน 1,180 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/12/2561 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการ งานบำรุงปกติ ในทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๖ ตอน ถนนแพรก-ลำนาว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๗+๗๒๘ ระยะทางดำเนินการ ๓๗.๗๒๘ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ