title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/05/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง ราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๒๕ ตอน สวนปาล์ม-คลองชี ระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐-กม.๔๗+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) ระยะทางดำเนินการ ๒๙.๐๐๐ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงอ่าวนาง แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ที่ กม.๑๐+๗๑๕ (RT.) จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๑๕+๒๑๕ (LT.) จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/04/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทรายขาว แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๓๓+๘๙๐ (LT.) จำนวน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/04/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) ของแขวงทางหลวงกระบี่ จำนวน ๒ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/03/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.๔+๒๒๘-กม.๗+๐๐๐ จำนวน ๗๘ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/03/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๒๖+๐๐๐-กม.๕๓+๕๔๖ (เป็นแห่งๆ) ระยะทางดำเนินการ ๒๗.๕๔๖ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ที่ กม.๙๕๕+๒๘๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ที่ กม.๒๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง กม.1047+000-กม.1050+000 ระยะทางดำเนินการ 3.000 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ปริมาณงาน 7,000 อัน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.950+000 - กม.964+000 ระยะทางดำเนินการ 14.000 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 58 รายการ