f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ที่ กม.๗๑๑+๗๐๖ , กม.๗๑๒+๑๐๓ ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 20/04/2563 พง.e-b/22/2563 แขวงทางหลวงพังงา
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 24/04/2563 พง.e-b/29/2563 แขวงทางหลวงพังงา
3 งานจ้างเหมา ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงตะกั่วป่า แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 24/04/2563 พง.e-b/30/2563 แขวงทางหลวงพังงา
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกโคกเคียน – เขาศก ระหว่าง กม.๔+๐๐๐-กม.๕+๕๔๐ LT. ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น 14/04/2563 พง.e-b/16/2563 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางหล่อ – อ่าวลึก ระหว่าง กม.๑๔๑+๔๐๐– กม.๑๔๒+๙๔๐ LT. ปริมาณงาน ๔๕.๐๐ ต้น. 31/03/2563 พง.e-b/8/2563 แขวงทางหลวงพังงา
6 งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ที่ กม.๗๑๑+๗๐๖,กม.๗๑๒+๑๐๓ ปริมาณงาน ๒.๐๐ แห่ง 30/03/2563 พง.e-b/6/2563 แขวงทางหลวงพังงา
7 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) 21/11/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
8 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 10/10/2562 พง.9/2562 แขวงทางหลวงพังงา
9 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 04/09/2562 พง.8/2562 แขวงทางหลวงพังงา
10 ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
11 ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 10/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
12 ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 03/04/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
13 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 14/02/2562 พง.5/2562 แขวงทางหลวงพังงา
14 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด รถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7108 จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 04/02/2562 พง.4/2562 แขวงทางหลวงพังงา
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 30/01/2562 พง.e-b/23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ