f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/12/2562 24/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 04/12/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
3 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๕๕ + ๔๒๐ - กม.๘๕๕+๘๓๐ (RT.) (โค้งบ้านเชียงใหม่) ปริมาณงาน ๔,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. 08/11/2562 08/11/2562 พง.e-b/1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
4 จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๓ ตอน คลองบางดินสอ– นาเหนือ บริเวณทางแยก กม.๘๖๘+๓๒๐ และทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๔ ตอน นาเหนือ–เขาคราม บริเวณทางแยก กม.๙๓๑+๐๓๗ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 20/03/2562 20/03/2562 พง.e-b/29/2562 แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ – นาเหนือ ระหว่าง กม.๘๘๔+๕๙๘ – กม.๘๘๕+๔๙๐ LT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๓๐ ต้น 21/02/2562 21/02/2562 พง.e-b/28/2562 แขวงทางหลวงพังงา
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 13/02/2562 13/02/2562 พง.e-b/25/2562 แขวงทางหลวงพังงา
7 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2562 12/02/2562 พง.e-b/26/2562 แขวงทางหลวงพังงา
8 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/02/2562 12/02/2562 พง.e-b/27/2562 แขวงทางหลวงพังงา
9 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑,๑๔๓.๐๐ ต้น 17/01/2562 17/01/2562 พง.e-b/24/2562 แขวงทางหลวงพังงา
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง 10/01/2562 10/01/2562 พง.e-b/23/2562 แขวงทางหลวงพังงา
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓–๖) หมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 10/01/2562 10/01/2562 พง.e-b/22/2562 แขวงทางหลวงพังงา
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง 10/01/2562 10/01/2562 พง.e-b/21/2562 แขวงทางหลวงพังงา
13 จ้างทำสติ๊กเกอร์ปริ้น จำนวน 1 รายการ 28/12/2561 28/12/2561 327/-/62/จ.007 แขวงทางหลวงพังงา
14 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 28/12/2561 28/12/2561 327/-/62/จ.006 แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๙๐๑ ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.๗๕๙+๔๗๐– กม.๗๖๐+๘๕๐ RT. ปริมาณงานทั้งสิ้น ๔๗ ต้น 28/11/2561 28/11/2561 พง.e-b/20/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ