f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 23/01/2563 23/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 22/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 21/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
5 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 20/01/2563 20/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
11 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
14 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 14/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 13/01/2563 - แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 517 รายการ