f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
811 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทาง สายทางในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงตะกั่วป่า จำนวน ๔๘๑,๘๓๗.๐๐ ตารางเมตร และหมวดทางหลวงคุระบุรี จำนวน ๕๐๕,๑๙๙.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๙๘๗,๐๓๖.๐๐ ตารางเมตร 15/01/2562 394,814.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
812 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/01/2562 89,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
813 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 7,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
814 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 07/01/2562 30,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
815 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 5,896.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
816 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/01/2562 2,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
817 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 1,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
818 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
819 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 07/01/2562 4,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
820 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 07/01/2562 1,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
821 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/01/2562 115,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
822 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 28/12/2561 3,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
823 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำสติ๊กเกอร์ปริ้น จำนวน 1 รายการ 28/12/2561 1,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
824 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำสติ๊กเกอร์ปริ้น จำนวน 1 รายการ 28/12/2561 1,390.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
825 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ 28/12/2561 3,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 811 ถึง 825 จาก 895 รายการ