f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650-กม.4+500 LT. และ กม.3+750-กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300-กม.2+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอนบางไทร-ตำตัว ระหว่าง กม. 2+000-กม.4+415 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ตอน 5 ระหว่่าง กม.6+350-กม.6+950 และ กม.8+350-กม.9+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 4025 ตอนท่าเรือ-เชิงทะเล ที่ กม.3+800 (หน้า รร.บ้านม่าหนิก) และที่ กม.6+250 (หน้า รร.บ้านเชิงทะเล) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 17/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง-หาดราไวย์ ตอน 1 ระหว่าง กม. 14+800-กม.15+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 17/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4021 ตอนเมืองภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ระหว่าง กม.2+200-กม.5+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ตอน 2 ระหว่าง กม. 37+600-กม.38+700 RT. และ กม.39+700-กม.40+938 ปริมาณงาน 2.338 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 50 รายการ