Close
title
f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต (ช่วงการเคหะบ้านพอน - เทศบาลตำบลศรีสุนทร)

           ด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง จะดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม.35+413 - กม.36+300 (ช่วงการเคหะบ้านพอน - เทศบาลตำบลศรีสุนทร) ในท้องที่ตำบล ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต            ในการดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนในพื้นที่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
title
เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ (ช่วงเขาควนยักษ์)

           ด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต จะดำเนินโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอน ถลาง - หาดราไวย์ ระหว่าง กม.14+800 - กม.16+400 (ช่วงเขาควนยักษ์) ในท้องที่ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต            ในการดำเนินการดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนในพื้นที่  จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต