Close
title
f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงภูเก็ต

นายสมหวัง โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทาง โปรดใช้ความระมัดระวังซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจาก แขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจ้างเหมาบูรณะโครงข่าย      ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก - เมืองภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี ระหว่าง กม.37+600 (ไทวัสดุ) - กม.38+700 (โรงเรียนบ้านท่าเรือ) ฝั่งขาออก ในท้องที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ กม.39+700 (ฮอนด้ามารีน) - กม.40+938 (ซอยห่านฝรั่ง) ในท้องที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน มีบริษัท ชัยกร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญาวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 สิงหาคม 2563 รวมค่างาน 23,938,875.- บาท