f
title
แขวงทางหลวงระนอง
วันปิยมหาราช ๒๕๖๒
ลงวันที่ 24/10/2562

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายวินัย รัชบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง มอบหมายให้
นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรม
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

 

'