f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม " รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี "

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายปฏิบัติการนายอภิชาต อยู่คงแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม " รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี " โดยร่วมกันทำความสะอาดสองข้างทาง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ บนทางหลวงหมายเลข 4 แยกทางเข้าบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
title
โครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม " รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี "

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายปฏิบัติการนายอภิชาต อยู่คงแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม " รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี " โดยร่วมกันทำความสะอาดสองข้างทาง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ บนทางหลวงหมายเลข 4 แยกทางเข้าบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง