แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๘+๓๓๒ - กม.๕๒๘+๔๖๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2564 รน eb.40/2564 แขวงทางหลวงระนอง
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๙ ตอน เขาค่าย - เขาทะลุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๖๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 รน eb.38/2564 แขวงทางหลวงระนอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๐๔+๓๗๘ - กม.๖๑๐+๘๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 รน eb.37/2564 แขวงทางหลวงระนอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๑๕๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 รน eb.36/2564 แขวงทางหลวงระนอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน เขาค่าย - เขาปีบ ระหว่าง กม.๕๖+๑๗๓ - กม.๗๐+๓๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2564 รน eb.35/2564 แขวงทางหลวงระนอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐๖+๔๙๖ - กม.๖๑๗+๘๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2563 รน eb.34/2564 แขวงทางหลวงระนอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๙ ตอน เขาค่าย - เขาทะลุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๖๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2563 รน eb.32/2564 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๐๔+๓๗๘ - กม.๖๑๐+๘๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2563 รน eb.31/2564 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๐+๑๕๐ - กม.๕๖+๑๗๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2563 รน eb.30/2564 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน เขาค่าย - เขาปีบ ระหว่าง กม.๕๖+๑๗๓ - กม.๗๐+๓๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2563 รน eb.29/2564 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๘+๓๓๒ - กม.๕๒๘+๔๖๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2563 รน eb.28/2564 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ที่ กม.๘+๔๗๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2563 รน eb.25/2564 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๐๖+๔๙๖ - กม.๖๑๗+๘๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2563 รน eb.24/2564 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๙ ตอน เขาค่าย - เขาทะลุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๖๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 รน eb.14/2564 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๐๔+๓๗๘ - กม.๖๑๐+๘๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2563 รน eb.13/2564 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ